Bezpieczna energia z odpadów

Zapraszamy na III edycję branżowego seminarium pt. „Sieci i węzły cieplne – projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo”

Zgodnie z aktualnymi trendami, inwestycje w infrastrukturę ciepłowniczą mają przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz substancji niebezpiecznych (takich jak pyły ze spalania paliw, dwutlenek siarki i tlenki azotu).

Wspomniane cele mogą być realizowane m.in. poprzez redukcję strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła (zmniejszenie łącznej długości sieci, zamiana sieci kanałowej na preizolowaną) oraz strat ciepła w węzłach (zwiększenie sprawności węzła). Istotne korzyści można osiągnąć dzięki likwidacji grupowych węzłów i zastępowania ich węzłami indywidualnymi oraz wdrażania automatyki do sterowania popytem.

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką węzłów i sieci cieplnych zapraszamy na III edycję branżowego seminarium pt. „Sieci i węzły cieplne – projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo”. Wydarzenie odbędzie się 28 listopada 2019 w Warszawie.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • przechodzenie z węzłów grupowych na indywidualne,
 • modernizacja węzłów grupowych starej generacji na węzły grupowe nowej generacji (w przypadku, gdy nie jest możliwe przejście na węzły indywidualne)
 • likwidacja węzłów grupowych a opłacalność przedsięwzięcia
 • normy jakościowe rur preizolowanych
 • straty na przesyle ciepła
 • systemy diagnostyczne sieci

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

 • ciepłowni i elektrociepłowni
 • podmiotów zarządzających sieciami ciepłowniczymi
 • podmiotów planujących inwestycje związane z dystrybucją ciepła
 • producentów i sprzedawców rur preizolowanych
 • projektantów i wykonawców węzłów cieplnych
 • firm inżynieryjnych
 • jednostek badawczych
 • audytorów i pracowników jednostek certyfikujących

Wśród potwierdzonych prelegentów:

 • Grzegorz Hejna, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kwidzynie
 • Paweł Żukowski, Dyrektor Techniczny, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ
 • Maciej Wąż, Członek Zarządu, KlasGRID
 • Paweł Mądry, Specjalista ds. Obsługi Systemów Telemetrycznych i Alarmowych Sieci, OPEC-SYSTEM

Celem naszego wydarzenia jest zgromadzenie ekspertów firm reprezentujących sektor ciepłowniczy. Uczestnicy będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji inwestycji polegających na przejściu z węzłów grupowych na indywidualne czy z grupowych starej generacji na grupowe nowej generacji (w przypadkach braku możliwości przejścia na węzły indywidualne). Dowiedzą się jakie korzyści niesie za sobą likwidacja węzłów grupowych, ale również jakie trudności można napotkać przy tego typu inwestycjach oraz wymienią się doświadczeniami jak kształtuje się opłacalność takich przedsięwzięć. Podczas wydarzenia przedstawione będą również innowacyjne rozwiązania i technologie, które mamy nadzieję, zainspirują do współpracy i nowych przedsięwzięć.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym wydarzeniu!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://cbepolska.pl/pl/sieci-cieplownicze-i-wezly-cieplne.html

Manager projektu:

Małgorzata Skura, e-mail: Malgorzata.Skura@cbepolska.pl

Zapraszamy również do kontaktu z naszym biurem:  (22) 82 77 123, biuro@cbepolska.pl