Bezpieczna energia z odpadów

Polskie śmieci w liczbach

Śmieci w Polsce to coraz bardziej drażliwy temat. Zwłaszcza śmieci w 2013 roku będą naprawdę palącym problemem. Postanowiliśmy sprawdzić jak nasz kraj pod względem śmieci i odpadów w liczbach. Można odnieść wrażenie, że problem polskich śmieci był dotąd zamiatany pod dywan.

800 – tyle wynosi liczba licencjonowanych składowisk odpadów komunalnych zarejestrowanych jest w Polsce. Składowisko to najgorsza forma utylizacji odpadów komunalnych.

 27 – krotnie większy jest efekt cieplarniany powodowany przez metan z wysypisk niż CO2 przedostające się do atmosfery.

 87 – procent odpadów w Polsce składowanych jest na wysypiskach. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi zaledwie 47 proc.

 300 – tyle wysypisk powinniśmy zamknąć w przyszłym roku, żeby osiągnąć próg 50 proc. śmieci składowanych na wysypiskach. W przeciwnym razie będziemy płacić unijne kary.

 3800 – nielegalnych wysypisk naliczono w ubiegłym roku w Polsce. Ta liczba systematycznie rośnie od kilku lat.

 10 – milionów ton śmieci tyle produkują każdego roku Polacy. Z tego tylko kilka procent poddawanych jest odzyskowi.

 4 – kilogramy śmieci produkuje średnio Polska rodzina. To zaledwie 2/3 tego co wyrzucają nasi zachodni sąsiedzi. Ale to tylko połowa prawdy.

 7 – miliardów toreb jednorazowych zużywają Polacy każdego roku. Z takich odpadów można uzyskać niesamowitą ilość energii.

400 – tyle spalarni odpadów działa w całej Europie. Dla porównania w Polsce działa tylko jedna spalarnia w Warszawie.

50 – procent taki odsetek swoich odpadów spalają Szwedzi, którzy są liderami ekologii. W Szwecji zaledwie 3 proc. odpadów jest składowana na wysypiskach. Reszta poddawana jest recyklingowi albo spaleniu.

16 – tyle czynnych biogazowni działa w całej Polsce. Biogazownia to znakomity sposób na przetworzenie odpadów z rolnictwa w energię. Zakłady w zeszłym roku wytworzyły 26,7 mln m3 biogazu.

2 – tyloma zakładami przerobu śmieci na paliwo może pochwalić się Polska. Jeden z nich działa pod Łodzią. Drugi został niedawno otwarty w Kostrzycy.

śmieci w liczbach dobitnie pokazują jak niewiele robimy w kwestii proekologicznej polityki odpadami.