Bezpieczna energia z odpadów

Spalarnia odpadów. Rozwiązanie również dla firm, szpitali i gmin

– W przypadku zaistnienia korzystnych czynników związanych zwłaszcza z optymalnym wykorzystaniem energii ze spalania to okres zwrotu dla niewielkich spalarni wynosi ok. 5 lat – przekonuje Waldemar Brela specjalista w dziedzinie energetyki i dyrektor projektu w firmie Ignitus.

locallost:8888/spalarnie: Kiedy słyszymy o spalarniach odpadów od razu myślimy o wielomilionowych inwestycjach. Czy na zakład termicznej obróbki odpadów stać tylko metropolie?
Waldemar Brela: Rzeczywiście, słysząc o tego rodzaju projektach mamy na myśli inwestycje o wartości ok. kilkuset milionów złotych. Z doniesień prasowych wiemy, że kilka dużych aglomeracji w Polsce zapowiedziało lub już uruchomiło projekty spalarni o wydajności od 120 – 150 tys.ton odpadów w roku. Dla tej wielkości instalacji, dla zachowania ciągłości pracy niezmiernie istotnym, oprócz zastosowanej technologii, są ekologiczna organizacja i logistyka dostaw odpadów ze składowisk lub miejsc ich powstawania.

Ta część tzn. transport, rozładunek, przygotowanie całego procesu stanowi dość poważny składnik kosztowy przedsięwzięcia. Jeżeli mniejsze aglomeracje, gminy lub związki międzygminne wezmą pod uwagę wszystkie koszty związane z inwestycją i organizacją dostaw, a przy tym mają możliwość ekonomicznego wykorzystania ciepła ze spalania może się okazać, że jest to dla nich ekonomicznie uzasadnione.

locallost:8888/spalarnie: Czyli mniejsze gminy też mogą mieć spalarnię?
Waldemar Brela: Tak, pod warunkiem spełnienia warunków określonych obowiązującymi przepisami i prawem w Polsce. Jeżeli przemówi za takim rozwiązaniem oprócz ekologii ekonomia, to mniejsze jednostki administracyjne powinny się także zastanowić nad projektem. Oczywiście w mniejszej skali, który wbrew niektórym opiniom nie może być znacznie tańszy od kilkuset milionowych projektów jak w Krakowie czy Koninie. Jeżeli weźmiemy sprawdzone i funkcjonujące przykłady, to możemy szybko się przekonać, że koszt wyrażony jako stosunek wartości inwestycji i ilości planowanych do spalenia odpadów może być nawet trzykrotnie niższy w przypadku niewielkich spalarni.

locallost:8888/spalarnie: Ale taka inwestycja chyba wiąże się ze skomplikowanym procesem technologicznym i dużymi kosztami?
Waldemar Brela: Pod względem technologicznym zarówno duże, jak i znacznie mniejsze instalację, muszą spełniać wszystkie wymagania określone prawem. Najważniejsze z nich to temperatura i czas przebywania gazów spalinowych oraz skuteczny system oczyszczania spalin. Istnieją sprawdzone i bardzo skuteczne rozwiązania technologiczne nie tylko w przypadku bardzo dużych instalacji.

locallost:8888/spalarnie: A czy możemy mówić o w miarę szybkim zwrocie z takiej inwestycji?
Waldemar Brela: Każda inwestycja tego typu musi zostać zaplanowana indywidualnie po rozważeniu wszystkich czynników wpływających na jej stronę ekonomiczną, w szczególności:
– Dostępność, ilość, morfologia odpadów,
– Istniejący stan organizacji cyklu gospodarki odpadami,
– Możliwości wykorzystania energii pochodzącej ze spalania.

W przypadku zaistnienia korzystnych czynników związanych zwłaszcza z optymalnym wykorzystaniem energii ze spalania to okres zwrotu dla niewielkich instalacji wynosi ok. 5 lat.

locallost:8888/spalarnie: Wiele zakładów produkcyjnych i szpitali boryka się z problemem utylizacji odpadów? Czy instalacja w postaci spalarni to też rozwiązanie dla nich?
Waldemar Brela: Jak najbardziej. Jest to dobre rozwiązanie dla zakładów lub instytucji, które wytwarzają znaczne ilości odpadów i są zmuszone do ponoszenia opłat za ich odbiór i utylizację.

W przypadku, gdy wymienione jednostki mają możliwość wykorzystania energii ze spalania własnych odpadów do celów technologicznych lub grzewczych rachunek ekonomiczny przemawia za implementacją takiego rozwiązania. Wtedy spalarnia odpadów się opłaca.

locallost:8888/spalarnie: A jak przekonać przedsiębiorcę, że opłaca mu się wyłożyć, pewnie nie małą sumę, pieniędzy na przyzakładową spalarnię?
Waldemar Brela: Najbardziej przekonywujący jest dla przedsiębiorcy rachunek ekonomiczny. Jeżeli inwestycja ma szansę zwrócić się w okresie 5-6 lat to powinno być to interesujące dla przedsiębiorcy.

locallost:8888/spalarnie: I to się opłaca bardziej niż zlecanie odbioru śmieci firmom zewnętrznym?
Waldemar Brela: To musi pokazać analiza uwzględniająca wszystkie czynniki, w tym oczywiście związane z zachowaniem obowiązującego prawa w zakresie ekologii.

locallost:8888/spalarnie: A jak właściwie działa taka spalarnia? Czy jest to technologia uniwersalna?
Waldemar Brela: Każda tego typu instalacja musi być rozpatrywana w zależności o rodzaju spalanych odpadów.

locallost:8888/spalarnie: Jeśli gmina czy przedsiębiorca na poważnie zdecyduje się na budowę takiej spalarni od czego powinien zacząć? Może Pan w kilku słowach opisać proces takiej inwestycji.
Waldemar Brela: Od wykonania wstępnej analizy opłacalności i możliwości wykonania. Jeżeli te analizy wykażą, że inwestycja jest słuszna należy rozpocząć konsultacje społeczne prezentując sprawdzone i pracujące przykłady instalacji spalarni zwłaszcza w krajach UE. Po tym etapie należy przystąpić do szczegółowych analiz, wykonania niezbędnych dokumentów środowiskowych oraz prac projektowych.

locallost:8888/spalarnie: Spalarnie budzą liczne protesty. Jak wytłumaczyć ludziom, że nie trzeba się ich bać?
Waldemar Brela: Prezentować sprawdzone technologie.